Hardware for the dryer buzz detector
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Clara Hobbs b03ae86acd Finalize PCB version 1.0 2 роки тому
dryer-buzz-pcb Finalize PCB version 1.0 2 роки тому
.gitignore Initial commit 2 роки тому
LICENSE Add schematic of breadboarded circuit 2 роки тому
README.md Add LICENSE (CERN OHL 1.2) 2 роки тому

README.md

dryer-buzz-pcb

Hardware for the dryer buzz detector

License

dryer-buzz-pcb is Copyright © 2018 Clayton G. Hobbs, and made available under the CERN Open Hardware Licence v1.2. See LICENSE for more information.